ראשוניים שמחים

מספר ראשוני הוא מספר שיש לו שני מחלקים טבעיים בדיוק: 1 והוא עצמו. אחד אינונחשב, בדרך כלל, מספר ראשוני, מכיוון שיש לו מחלק טבעי אחד בלבד.
מספר שמח הוא מספר שכאשר מחברים את סכום ריבועי ספרותיו נוצר מספר שמח, או המספר אחד. ניתן לדעת שמספר אינו שמח אם לאחר שחוזרים על פעולת סיכום ריבועי הספרות שוב ושוב חוזרים לנקודת המוצא.
ראשוניים שמחים, הם מספרים שהם ראשוניים וגם שמחים.

יישום זה יאפשר לכם לבחון מספרים שמחים, וראשוניים, עם השלמתו.

נעם געש, הוא בונה אתרים שמתעסק גם במתמטיקה בשעות הפנאי. אם יש לכם שאלה, שלחו לנעם געש מייל